Enveritas ger små kaffebönder samma möjligheter

Vi på Johan & Nyström vill förändra och förbättra förutsättningarna för kaffeproduktionen runt om i världen, det är vår mission. En mission som handlar om mer än bara kaffe, den handlar om att bidra till en bättre värld – för mänskligheten och planeten. Där är kaffet vårt verktyg.

Enveritas, för den lilla producentens storhet

Många små kaffeodlare har svårt att få sitt kaffe sålt på de marknader, och till de kunder, som är villiga att betala mer för en bra och hållbar produkt. För att visa och bevisa att kaffet håller måttet, utifrån hållbarhet och produktionssätt, är certifieringar, stämplar och sigill de mest vedertagna sätten och de kostar mycket pengar. Pengar som den mindre kaffebonden ofta saknar. Gårdarna ligger dessutom ofta avlägset, vilket försvårar kontrollerna.

Det är där Enveritas kommer in i bilden! Tillsammans med dem lyfter vi fram allt de enskilda bönderna gör och stöttar dem i att fortsätta så. Att deras verksamhet och produkter främjar förflyttningen mot en mer hållbar nutid och framtid. Och det är vi som tar kostnaden!

Men hur?

Enveritas har utvecklat ett smart och effektivt sätt att genomföra omfattande och detaljerade utvärderingar av gårdar och verksamheter. Utöver att kontrollera miljöaspekter och långsiktig hållbarhet säkerställer man också att lokala riktlinjer och villkor efterföljs och att gården tar sitt samhälleliga ansvar. Detta sker genom besök och dialog på plats, men också ”från luften” för en ordentlig kartläggning och överblick av området. All denna info och kunskap delas självklart helt transparent med bönderna för att de ska kunna bibehålla och utveckla sin produktion i rätt riktning och göra de justeringar som krävs. 

Tillsammans genom dialog

Vi tror starkt på denna öppna dialog, med alla parter, för att tillsammans jobba på rätt sätt. Med hjälp av Enveritas känner vi en trygghet i att vårt kaffe håller måtten och bidrar till en mer hållbar och bättre kaffevärld. Och, inte minst, gör livet bättre även för de små, ovärderliga kaffeproducenterna. En viktig del i vår mission! 

Läs mer om Enveritas här: www.enveritas.org och vårt hållbarhetsarbete här www.johanochnystrom.se/hallbarhet


   

← Äldre inlägg Nyare inlägg →