JOHAN & NYSTRÖM

DIRECT TRADE

Vi vill att fler där ute ska kunna dricka riktigt bra och hållbart kaffe och vi är helt övertygade om att vägen dit bygger på en transparens genom hela värdekedjan.
För att komma dit behöver vi belysa och bemöta de förutsättningar som finns. Ett tydligt sätt för oss att ytterligare bidra till denna transparens är genom att definiera vårt Direct Trade arbete.

Allt vårt vårt kaffe köps med samma inköpsfilosofi där kvalitet, hållbarhet och rättvis betalning ligger till grund. Vad vi strävar efter är dessutom att skapa en ännu närmare relation, där vi tillsammans med producenterna utvärderar kaffen, lägger planer för framtiden och tillsammans stärker varandras företagsmodeller.

Därför har vi valt att addera en nivå och med hjälp av två kriterier definiera vårt Direct Trade-kaffe. Dessa är långsiktighet & nära relationer.

VÅRA DIRECT DRADE KRITERIER

1. LÅNGSIKTIGHET

För att vi skall märka ett kaffe med Direct Trade skall vi ha köpt kaffe av producenten i minst 3 år i rad. En lyckad skörd kan många leverera på, två år i rad kan man ha tur, men efter tre år vet man oftast om man hittat en kvalitetspartner.


Vi vill helst köpa så mycket kaffe som möjligt av så få producenter som möjligt. Detta betyder inte att vi inte vill köpa mycket kaffe av många – det hade varit drömmen. Vad vi menar är att vi hellre bygger starka relationer med de partners vi har, än att köpa någon lott då och då från flera.


Vi köper ofta kaffe långt innan skörd för att både vi och producenten skall känna sig trygga med både pris, volym och kvalitet. Detta bidrar till en säkrad inkomst för producenter, nåt som också gör att de kan investera mer i sina företag för att fortsätta att öka sin kvalitet.

2. NÄRA RELATIONER

Vi för en tight dialog med våra producenter, vet var kaffet kommer från och hur det hur det kommer till oss på rosteriet. I takt med att vi alla blivit mer digitaliserade har vi fått en annan relation till våra producenter och tack vare alla olika kommunikationskanaler har vi en bra inblick i varandras vardag. 


Det här innebär inte att vi inte har några mellanhänder, i vissa fall har vi mellanhänder. Det kan innebära en exportpartner som gör att vi kan ha en dialog direkt med små bönder i t.ex. Colombia eller Etiopien.


Som vi alla vet så kan det digitala inte 100% ersätta att träffas på riktigt, så vi ser till att besöka våra främsta producenter regelbundet.

DIRECT TRADE WITH

FAF COFFEES

Vi köpte vårt första kaffe från FAF Coffees 2010 och vår 'Brazil Fortaleza' har varit en älskad favorit i vårt sortiment sedan 2013. Vi köper cirka 38 ton kaffe årligen. Det fyller upp 2 hela containrar, och för att sätta det i perspektiv är det 640 säckar råkaffe. Vi köper många olika lotter och använder dem inte bara för våra Seasonal Origin och Limited Edition-kaffe utan också som en del av några av våra brygg- och espressoblandningar.

DIRECT TRADE WITH

LONG MILES COFFEE

Vi på J&N är stolta att sedan 2014 ha köpt kaffe från Long Miles Coffee i Burundi. När grundarna Ben & Kristy Carlson flyttade till Burundi 2011 såg de både orättvisor och dåliga jordbruksmetoder som genomsyrade landets kaffeindustri. De såg också att rosterier runt om i världen hade svårt att få konsekvent bra kaffe från Burundi. Som ett försök till positiv förändring för både bönder och kafferostare föddes Long Miles Coffee Project.

DIRECT TRADE WITH

THE MENENDEZ FAMILY

Det är runt 15 år sedan vi började köpa kaffe från Menendez och för oss är detta verkligen sinnebilden av hur kaffe bör handlas. I takt med att vi som företag har växt, har våra volymer från Menendez gjort detsamma. I en tid då allt fler producenter överger sina gårdar har de inte bara klarat sig utan även kunnat investera och bygga för framtiden. 

DIRECT TRADE WITH

LUIS Balladarez

Samarbetet med Luis började 2010 och han är faktiskt en av de producenter som vi har jobbat med allra längst. Även efter 11 år så fortsätter Luis slå oss med häpnad över hans hårda arbete, nyfikenhet, vilja att utvecklas och sin ödmjukhet, och år efter år levererar han kaffe av otrolig kvalitet!

DIRECT TRADE WITH

GRACIANO CRUZ

Vår relation med Graciano sträcker sig tillbaka till vår start. När han först började producera sitt kaffe som Naturals och Honeys, var det många som skakade på huvudet. Kaffe från Panama skulle ju inte smaka så!? Graciano vågade gå sin egen väg och de senaste åren har många producenter följt i hans fotspår. Idag kan Graciano skryta med kaffen som betingar några av de högsta kaffepriserna i världen.

Vi fortsätter att uppdatera denna sidan kontinuerligt i takt med att vårt Direct Trade-arbete fortskrider. #bättrekaffeåtfolket