Etiopien, Tesfayes hemland och kaffets absoluta vagga.

Kaffe, denna fantastiska råvara som vi människor har njutit av i så många århundraden. Det är svårt att beskriva i vilken omfattning den har påverkat mänskligheten, så många människor som varje dag på något sätt kommer i kontakt med denna råvara, genom hårt arbete på en farm i södra Etiopien, på en båt som lämnar en hamn i Indonesien, genom att en rostare på någon annan plats i världen provrostar ett råkaffeprov, eller en person som sitter på en bänk och blickar ut över vidderna och dricker en kopp kaffe. Detta kaffe, denna underbara råvara är ursprungligen från Etiopien, kaffets absoluta ursprung. Det är något särskilt intressant med det absoluta, det väcker vår nyfikenhet! Låt oss försöka skaffa oss en något mer nyanserad bild av detta absoluta, och denna gång med fokus på kaffe.

Text: Eskil Edblad
Foto: Jonatan Låstbom

I södra Etiopien, i regionen Oromia har Oromiafolket bott i många hundratals år. Ett av områdena i Oromia har fått namnet Guji, efter en av Oromias stammar. Oromiafolket har en anrik kultur, de har många seder och ceremonier. Detta folk började med att bruka kaffebäret som en frukt, detta långt innan man förstod att det gick att använda det på det sättet vi nyttjar det idag. De lät krossa kaffebären, blandade dem med fett och på så sätt hade de tillagat något som liknar våra nutid energibarer.

Det som berör är att detta folk utvecklade en kaffeceremoni där man i princip går igenom alla flertalet av stegen i kaffekedjan, tvättning, sortering, rostning, malning och bryggning. Den finala bryggningen sker i den så klassiska Etiopiska bryggaren Jabanan. Denna vördnad för kaffet är vacker och är en bra påminnelse om att vi ska ta oss tid för kaffebryggandet, inte stressa, reflektera över hur mycket jobb som har lagts på dessa kaffebönor och försöka förädla dem med respekt och omsorg.

Låt oss återgå till Guji, här är platsen där förhållanden är optimala, där Oromiafolket alltid har brukat kaffe, de har aldrig behövt plantera några kaffeträd för här har de alltid vuxit vilt, detta är fantastiskt! En av personerna från detta anrika folkslag kom att sätta Guji på den internationella kaffekartan, närmare bestämt Tesfaye Bekele. Så vem är denna man och hur gick detta till när han blev en kaffelegend?Tesfaye Bekele

Tesfaye är uppvuxen på landsbygden i zonen Guji. Han växte upp under enkla omständigheter i en kaffeproducerande familj. Så han fick i unga år direkt del av kaffets hantverk, dock var den till en början inget som lockade honom. Han valde studierna och detta ledde till att han senare utbildade sig till agronom. Denna utbildning ledde i sin tur till att han började jobba för den etiopiska regeringen med miljötillsyn som han främsta uppgift. Han blev senare tilldelad att utföra sitt arbete i Guji. I slutet av 1990–talet så utsattes Guji för våldsamma bränder och stora arealer ödelades. Det blev Tesfayes uppgift att återuppbygga detta område. Han satsade på att återplantera träd tillsammans med kaffebuskar, för att på så sätt öka diversiteten. Detta projekt försökte han aktivt få folket att vara en del av. Först mottogs detta inte på ett bra sätt, många beklagade sig över att det tog för lång tid för att få ut någon skörd. Tålamodet fanns inte hos människorna som bodde där. Tesfaye var envis och valde att avsluta sin tjänst hos regeringen för att starta sin egen farm, Suke Quto i Shakiso, och på så sätt visa att detta var rätt sätt att gå. Hans plan fungerade, hans farm blev ett lyckat exempel och folk har sedan dess börjat etablera gårdar runt om i Guji med Suke Quto som förebild.

Att etablera en kaffegård för att hjälpa människor säger en hel del om Tesfaye som person och var hans fokus är. Människorna i första hand men med kaffe som verktyg för att bistå dem. Det är så fascinerande att Suke Quto har lett till att så många kaffefarmer har etablerats i Guji. Detta har även lett till att Guji som zon har blivit mer och mer populärt bland kafferostare världen över att köpa råkaffe ifrån. Förut var det Sidamo och Yirgacheffe som var de områdena som stod i rampljuset men nu har även Guji en självklar plats där. Tesfaye har under åren rest runt mycket i Latinamerika och på så sätt samlat kunskap och inspiration om hur man producerar kaffe, med detta förstår vi att han är person som ständigt vill utvecklas och förbättra kvalitén på sitt kaffe. Johan & Nyströms relation till Etiopien:

Vår relation till Tesfaye Bekele sträcker sig tillbaka ända till 2012. Vi har under dessa år besökt honom ett flertal gånger på plats i Guji och år för år byggt upp än mer nära relation. Relationen är viktig, den gör att det blir mer än bara ett köp av råkaffe. Man skapar en långsiktig relation och transparensen ökar. Man får också en djupare insikt om vad för positiva effekter ens köp skapar. Exempelvis har vår affärsrelation lett till att Tesfaye har kunnat skänka pengar till byggandet av en skola i närliggande byn Kurume. Något vi sätter väldigt stort värde vid är att kunna berätta om Tesfaye och alla härliga detaljer för våra kunder och gäster. Att berätta om vår relation till Mr Bekele gör kaffeupplevelsen så mycket större, det skapar en helhet som är svårslagen.

 

Suke Quto – en unik plats

Suke Quto är inte som vilken kaffegård som helst, en stor anledning till detta är platsen, kaffets absoluta vagga. För att helt förstå det behöver man åka dit och se hur otroligt idealiska förhållande är i detta område. Det är absoluta motsatsen till ett industriellt plantage.

Kaffeträden får här växa i princip vilt i en skog med skuggträd, rikt djurliv, där marken är prunkande grön av olika växter, jordmånen är vulkanisk, träd som har dött får ligga kvar och åter bli en del av kretsloppet, som sagt helt och hållet idealiska förhållanden. Även fast naturen i sig är tillräcklig för att kaffet ska utvecklas väl så använder sig Tesfaye av ett system som kallas semi-forest coffee (SFC), alltså ett system där man underhåller skogen så att kaffeträden utvecklas på ett så optimalt sätt som möjligt. Exempel på detta är att Tesfaye gallrar bort vissa träd som konkurrerar med kaffeträden men dock i väldigt begränsad utsträckning, tid läggs också på ogräsrensning och plantering av nya kaffeträd. Man skulle kunna säga att Tesfaye försiktigt dirigerar skogen så att det blir ännu mer optimal för kaffeproduktion. Denna typ av odlingsätt utgör ca 20 % av de sätt man använder sig av för att producera kaffe i Etiopien.

För att ge en mer nyanserad bild av andra odlingsätt i Etiopien kan man även ta upp forest garden coffee (FGC) samt garden coffee (GC). Dessa "stilar” skiljer sig från semi-forest coffee i den meningen att man påverkar det naturliga farmen i högre grad än i SFC. FGC är den stil som är den absolut vanligast i Etiopien utgör ca 30 %.

 


Årscykeln och klimat

Det är intressant att titta lite närmre på den Etiopiska odlingscykeln. De är tre stycken och de kallas för Bega, Belg samt Kiremt. Bega sträcker sig mellan oktober till januari/februari. Detta är den långa torra säsongen. Det är under denna säsong man tar hand om skörden samt processandet av kaffet. Under denna period kan en viss nederbörd inträffa.

Belg sträcker sig från februari till maj. Denna period kan man se som förstadiet till den längre och intensiva regnperioden. Under denna period kommer det mindre regnmängder. Det är under denna period som kaffeblomman blommar, pollinering samt första fasen för utveckling av kaffebäret sker.

Kiremt, denna period sträcker sig mellan juni fram till september. Detta är den stora huvudsakliga regnperioden. Under denna period är det slutfasen för utvecklingen av kaffebäret. När Kiremt går över till Bega sker den sista delen av mognadsfasen.

Vad det gäller klimatet i Etiopien är det tyvärr inte så det är ett undantag sett till de negativa klimatförändringar vi har sett de senaste åren. Temperaturen har ökat i kombination med att nederbörden har minskat i vissa områden. Tyvärr ser det ut som att temperaturökningen inte kommer att minska utan istället öka ytterligare i framtiden. Vad det gäller scenariot för nederbörden ser det något ljusare ut men man vet aldrig.

Kaffet

Tesfaye jobbar med varieteterna welicho/wolisho och kurume, de är så kallade regional land races, dessa varieteter har tagits i vilt tillstånd från skogarna och sedan anpassats till kaffebönderna olika typer av kaffegårdar. Dessa två varieteter är vanligt förekommande i södra delen av Etiopien. I Etiopien finns ca 130 kultiverade varieteter av detta slag.

Dessa varieteter ska sätta i kontrast till de som har tagits fram av JARC, Jimma Agricultural Research Center, och dessa kallas improved coffee varites, av dessa finns det enbart ca 40 stycken. Dessa togs fram under 1970–talet p.g.a. de kaffesjukdomar som blev allt vanligare under 1960–talet och då behövdes varieteter som var resistenta mot dessa sjukdomar. Så när man köper kaffe från Etiopien så är båda varitetstyperna förekommande. Vissa av de så kallade regional land races är vanligare i specifika områden. Dessa varieteter är inte lika resistenta men sett till smak så skulle jag vilja hävda att de är av en något högre smakkaliber men detta får man själv avgöra. Om vi stannar upp och kollar närmre på welicho och kurume så har de båda fått sina namn av inhemska trädtyper i Guji, detta speglar på ett sätt den respekt man visar naturen, träden är mer än bara träd för de som bor där, man kan se namnen på varieteterna som en hyllning till naturen.

Tesfaye imponerar alltid med sin kaffeproduktion, vi ser alltid extra mycket fram emot att få hem Welenan. Det är speciellt att få dricka första koppen från årets skörd. Den så typiska etiopiska koppen med sin inbjudande lekfulla fruktighet, som från år till år varierar sin fruktiga skrud.

Om man ska våga sig på att summera faktorerna för den exceptionella kaffekvalitén i Etiopien skulle jag se till följande delar.

    • Naturen är idealisk för kaffeproduktion, den genetiska diversiteten som har utvecklats under så lång tid är fenomenal.
    • De flesta kaffeproducenter jobbar väldigt småskaligt, nyttjar de resurser som naturen ger, med tanke på det naturen ger är så exceptionellt bra i Etiopien behöver de generellt inte använda några gödningsmedel eller bekämpningsmedel.
    • Detta i kombination med producenter som Mr Bekele så får du ett väldigt bra finalt resultat.Framtiden

Framtiden vad det gäller kaffeproduktionen i Etiopien är full av utmaningar. Först och främst ska vi poängtera att denna produktion utgör hela 30 % av landets export och att hela 15 % av befolkningen jobbar inom denna sektor.

En studie från 2014 lyfte fram att områden som är lämpligt för produktion av kaffe kan halveras från till 2050. I en nyare studie så från 2017 så lyfter man fram att hela 59 % av det land som är brukbart för kaffe idag kan vara oanvändbart i slutet av århundradet. Detta är mycket allvarligt och vi kan bara hoppas att de negativa scenarierna inte slår in utan att man finner sätt att förhindra denna mycket negativa utveckling.

Trots dystra prognoser finns det hopp och det är Etiopiens stora områden på högre höjd är (över 2000) som gör att man känner sig lite hoppfull om framtiden. Om man lyckas förflytta kaffeproduktionen till dessa områden och utveckla dem på rätt sätt så kommer denna fantastiska kaffekultur med stor sannolikhet leva vidare. Då kan Tesfayes familj förhoppningsvis fortsätta få producera fantastiska kaffen och vi på Johan & Nyström fortsätta att förädla dessa kaffen och ge er oförglömliga kaffeupplevelser.

← Äldre inlägg Nyare inlägg →