Kundtjänst

Kaffets historia

FRÅN URSPRUNGET I ETIOPIEN

För vad skulle jordens befolkning ha gjort om man inte hade stött på detta bär vars frö vi har lärt oss att rosta, mala och brygga den ädla drycken kaffe av?

Kaffets absoluta vagga och centrum är Etiopien och det har det varit sedan drygt 1000 år. Det var här man upptäckte den buske som har försett mänskligheten med det oemotståndliga kaffebäret. Etiopien har ständigt varit den plats dit kaffeproducenter världen över har åkt för att fördjupa sin kunskap om kaffebusken i sin ursprungliga terroir.

Det är svårt att greppa vilken inverkan kaffe har haft på världshistorien. Från att ha haft en relativt sluten spridning i arabvärlden till dess att handeln över haven tog det till både Indonesien samt Syd- och Centralamerika. Vi har under hela historien varit lockade av olika stimuli från växtvärlden, men inget har blivit en lika stor del av människors vardag världen över som koffeinet. Om det är någon av våra svenska kungar vi förknippar extra mycket med kaffe är det Karl XII. Det sägs att han under sin vistelse i Bender i början av 1700-talet fattade tycke för den turkiska kaffetraditionen. Den svenska kaffepannan som började användas i början av 1700-talet hade nog ett visst släktskap med den turkiska bryggaren ibrik.

Vårt omfamnande av kaffekulturen skedde dock inte helt utan dramatik. Hela åtta gånger försökte man förbjuda det svenska folket att dricka denna dryck som blev allt mer populär. Förbuden var av både politisk och skattemässig karaktär. Dessa prohibitioner fick människor att gå så långt att de vid vissa tillfällen gick ut i protesttåg. Kaffekonsumtionen ökade mer och mer, men synen på kaffe var långt in på 1900-talet något naiv. Bilden fortsatte att präglas av att kaffe var något kraftigt och rejält som hade som huvudsyfte att pigga upp oss. Men under första delen av 70-talet började nya vindar blåsa. Förhållandet till bonden började gå från något distanserat till ett mer öppet och nära samarbete. 

"Hela åtta gånger försökte man förbjuda det svenska folket att dricka denna dryck"

Man började bli nyfiken på om man kunde förädla kaffebäret än mer och spegla dess mer nyanserade smakkaraktärer, att låta kaffe mer närma sig vinkulturen. Steget togs från en bulkorienterad kaffeindustri till en mer småskalig och hantverksmässig produktion. Detta ledde även till att en ny term började användas, nämligen specialkaffe. I början av 2000-talet började man i Norden se tydliga strömningar av detta förhållningssätt. Kaffekulturen började nu utvecklas rejält. Från att förut enbart ha lagt fokus vid rostkaraktären började man nu se till kaffebärets genuina smakegenskaper och strävade efter att verkligen spegla dess ursprung.

KUNSKAP

SPECIALKAFFE

Vi vill inte vara en auktoritet som distanserar sig till människor som inte förstår vad vi jobbar med. Vi vill istället inspirera folk att våga prova något nytt, även om man är van vid sitt hemmakaffe som oftast är rostat åt det mörkare hållet.

Läs mer
KUNSKAP

PLANTA TILL KOPP

Vägen till en god kopp kaffe är lång. Den innefattar professionalism hos alla inblandade och hårt arbete. Vi samarbetar bara med bönder som vet hur viktig varje led är för en fulländad kaffeupplevelse.

Läs mer
KUNSKAP

KAFFETRÄDET

Kaffeträd trivs i växlande klimat med varma dagar och svala nätter och odlas främst i Afrika, Sydamerika, Centralamerika och Asien. Arabica växer på höjder av 1000-2000 m, generellt mellan vändkretsarna. Kaffeplantan uppskattar soljuset där och det aningen svalare klimatet på hög höjd.

Läs mer
KUNSKAP

HÅLLBART

Människor och deras miljöer är alltid centralt kopplade till kaffe. Råvaran kaffe odlas och processas på några av de mest avlägsna platserna på vårt jordklot och följer du ekvatorn finns det goda chanser att du finner dess olika ursprung.

Läs mer
KUNSKAP

Kaffets historia

Kaffets absoluta vagga och centrum är Etiopien och det har det varit sedan drygt 1000 år. Det var här man upptäckte den buske som har försett mänskligheten med det oemotståndliga kaffebäret.

Läs mer
KUNSKAP

Teets historia

Människan har alltid varit skicklig på att nyttja det som naturen har att erbjuda, särskilt de växter som har givit oss en uppiggande och stimulerande effekt.

Läs mer
OM OSS

DIRECT TRADE

På Johan & Nyström brinner vi för att utveckla och förändra en synnerligen traditionsrotad bransch. Kaffe är en av de råvaror som omsätter mest pengar i världen men trots detta så lever många kaffeproducenter i extrem fattigdom.

Läs mer
KUNSKAP

KAFFEKVALITET

För oss är kvalitet extremt viktigt, och vi jobbar hela tiden för att höja kvaliteten på allt kaffe vi köper.Tillsammans med de producenter vi jobbar med strävar vi mot att konstant utveckla och förbättra kaffet.

Läs mer