Kundtjänst

Honey

PROCESS : HONEY

Att processa enligt Honey-metoden innebär att kaffet, direkt efter pulping, läggs ut för att torka på upphöjda bord med nät i solen.

Honey process

Genom att enbart ta bort skal och fruktkött samt inte genomgå någon fermentering lämnar man således kvar det sockersöta mucilaget på bönorna. I takt med torkningen fastnar sedan det söta skiktet likt klister på bönorna och ger ett karamellsött kaffe - med ökad munkänsla och lite lägre syra, men utan någon större ”bäraktig” karaktär som resultat. När kaffet ligger och torkar i solen ser bönorna ut att vara dränkta i honung och blir allt-efter torkningen fortlider, gyllene gula. Torkningen av honeys tar i regel 12-18 dagar och längden varierar mest på grund av skiftande väder. Tiden på bordet är kritisk då kaffet behöver vändas kontinuerligt för att försäkra sig om en jämn torkning.

En skillnad från andra processer är att man kan styra hur mycket av mucilaget man vill ha kvar, d.v.s. hur mycket honey man vill ha. För att få mest sötma och kropp tas i princip bara skalet bort, medan i andra fall tas kanske mer än hälften av mucilaget bort innan torkning. De senaste åren har denna skala börjat graderas i form av white, yellow, red och black honey, där färgerna helt enkelt representerar 25, 50, 75 och 100 % av mucilaget kvar.

Honey-processen är fördelaktig då den inte kräver något vatten och inte heller mycket mer energi än den solen ger. Processen har därför de senaste åren blivit vanlig bland mindre producenter på mer avlägsna platser. Exempelvis har vi sett många producenter av enbart någon hektars odling äga en handvevad pulper och ett eller två torkbord för att torka honeys på. Detta har möjliggjort för producenter som saknar större infrastruktur att ändå producera och presentera exceptionella mikrolotter av kaffe i sitt eget namn.