Kundtjänst

HÅLLBART

Kaffe är en av råvarorna i världen som på ett eller annat sätt berör flest människor och platser

För att anpassa och effektivisera likställs odlingarna mer och mer med ren processindustri. Naturliga regnskogar skövlas för att ge plats för expansion av monokulturella odlingar, som i sin tur ser till att den ursprungliga floran och faunan successivt blir ett minne blott. Och som om det inte var tillräckligt utmanande lever vi även i en tid där den pågående klimatutvecklingen gör allt den kan för att göra dessa unika platser olämpliga för kaffeodling.

Vare sig det odlas i Colombia eller Brasilien, rostas och paketeras i Sverige eller serveras på något trevligt lokalt café i Värmland. Människor och deras miljöer är alltid centralt kopplade till kaffe. Råvaran kaffe odlas och processas på några av de mest avlägsna platserna på vårt jordklot och följer du ekvatorn finns det goda chanser att du finner dess olika ursprung. Tyvärr är dessa ursprung också länder präglade av utbredd fattigdom och låga inkomster. I kombination med de senaste decenniernas ökade efterfrågan har kaffeproduktion i världen styrts till absurda förhållanden. Bönder förväntas leverera allt större skördar till allt lägre priser.

Ser man på kaffets livscykel ur ett hållbarhetspers-pektiv finns det alltså på flera plan enorma förbättringsmöjligheter. Med vår kafferevolution vill vi verka för att förändra denna minst sagt förlegade bransch.

Om vi vill säkerställa att kaffe även ska vara en del av nästa generations vardag, så behöver vi skapa en hållbar plattform för producenter att utgå ifrån. Med hållbarhetens tre grundpelare är vi övertygade om att kaffe kan vara både hållbart och långsiktigt i Brasilien såväl som Etiopien.

Ekonomisk hållbarhet – Genom våra direkta relationer bestämmer vi tillsammans med producenterna kaffets pris, och kan utan mellanhänder se till att pengarna når hela vägen. Det är en transparent, ärlig och långsiktig dialog där devisen är att en högre kvalitet alltid skall ackompanjeras av ett högre pris. Den transparenta prissättningen tar även hänsyn till varieteter, processer och innovation – som alla delar bidrar till ökad koppkvalitet. Den ekonomiska delen är i våra ögon den första aspekten i vårt hållbarhetsarbete då det skapar lönsamhet och är det första incitamentet för en producent att verka för fortsatt förändring.

Social hållbarhet – Vi ser goda levnadsvillkor som en självklarhet och allas rätt. Därför arbetar vi med producenter som delar vår vision och som många gånger överträffar även våra förväntningar. En sådan samarbets-partner är ett kooperativ på Sumatra med över 1900 medlemmar som drivs av kvinnor. De är trötta på ett gammalmodigt och högst patriarkalt Indonesien och vill istället maktfördela och öka jämställdheten. En annan producent och vän i Panama bygger nya bostäder på sin farm där de anställda får boende. Många gånger har våra ambitioner och prispremier gett avtryck i sociala projekt i allt från att bygga skolor, förse barn i odlingarnas närhet med skolmaterial och mat, ge tillgång till rent dricksvatten eller anlägga vägar i det lokala samhället.

Miljömässig hållbarhet – Vi har bara en planet och vi är väl medvetna om den dystra bild vetenskapen presenterat för kaffets framtid.

Detta är möjligt genom det som idag kan samman-fattas som ”Climate Smart Agriculture” och polykulturell odling. Det innebär att bonden driver ett jordbruk som lämnar ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Här utgörs en stor del av möjligheten att väva in kaffeodlingen i befintlig natur. Ett gott exempel och bekräftelse är att kaffeträdet presterar bäst i skuggan av andra träd, för att inte stressas med för intensiv sol under för många timmar av dagen.

Om vi lever i en tid av extrem global uppvärmning, så har vi ändå byggt tillräckligt mycket kunskap om och förståelse för att kaffe har alla möjligheter att vara en del av lösningen på problemen. En förutsättning för detta är att kaffe odlas i samklang med naturen, likt det vildvuxna sätt kaffe-plantan historiskt vuxit i kaffets vagga Etiopien.

En diversifierad och polykulturell farm har också fördelar av att bilda ett ekosystem där många plantor hjälper varandra.

Blad som faller från skuggträd fungerar som gödsel och innehåller välbehövliga näringsämnen för kaffeplantorna. Den ökade mängden skugga hjälper även jorden att behålla fukt längre.

Hos våra samarbetspartners har detta tagits ett steg vidare och denna polykulturella odling består ofta av en bredd av kaffevarieteter, vilket minskar risken för sjukdomar.I många fall odlas även frukter och grönsaker omlott med kaffet och blir hållbar mat samt extra inkomstkällor.

KUNSKAP

SPECIALKAFFE

Vi vill inte vara en auktoritet som distanserar sig till människor som inte förstår vad vi jobbar med. Vi vill istället inspirera folk att våga prova något nytt, även om man är van vid sitt hemmakaffe som oftast är rostat åt det mörkare hållet.

Läs mer
KUNSKAP

PLANTA TILL KOPP

Vägen till en god kopp kaffe är lång. Den innefattar professionalism hos alla inblandade och hårt arbete. Vi samarbetar bara med bönder som vet hur viktig varje led är för en fulländad kaffeupplevelse.

Läs mer
KUNSKAP

KAFFETRÄDET

Kaffeträd trivs i växlande klimat med varma dagar och svala nätter och odlas främst i Afrika, Sydamerika, Centralamerika och Asien. Arabica växer på höjder av 1000-2000 m, generellt mellan vändkretsarna. Kaffeplantan uppskattar soljuset där och det aningen svalare klimatet på hög höjd.

Läs mer
KUNSKAP

HÅLLBART

Människor och deras miljöer är alltid centralt kopplade till kaffe. Råvaran kaffe odlas och processas på några av de mest avlägsna platserna på vårt jordklot och följer du ekvatorn finns det goda chanser att du finner dess olika ursprung.

Läs mer
KUNSKAP

Kaffets historia

Kaffets absoluta vagga och centrum är Etiopien och det har det varit sedan drygt 1000 år. Det var här man upptäckte den buske som har försett mänskligheten med det oemotståndliga kaffebäret.

Läs mer
KUNSKAP

Teets historia

Människan har alltid varit skicklig på att nyttja det som naturen har att erbjuda, särskilt de växter som har givit oss en uppiggande och stimulerande effekt.

Läs mer
OM OSS

DIRECT TRADE

På Johan & Nyström brinner vi för att utveckla och förändra en synnerligen traditionsrotad bransch. Kaffe är en av de råvaror som omsätter mest pengar i världen men trots detta så lever många kaffeproducenter i extrem fattigdom.

Läs mer
KUNSKAP

KAFFEKVALITET

För oss är kvalitet extremt viktigt, och vi jobbar hela tiden för att höja kvaliteten på allt kaffe vi köper.Tillsammans med de producenter vi jobbar med strävar vi mot att konstant utveckla och förbättra kaffet.

Läs mer