SPECIALKAFFE

On Johan & Nyström, we assess the coffee quality by using a 100-degree scale defined by the International Coffee Organisation (SCAA). This means that the quality is assessed in the same way all over the world. Any coffee that gets over 80 points qualifies as special coffee. In order to achieve 80 points or more, there is a need for the coffee to have different attributes and the more complex flavours and flavourings the coffee has, the higher the score.

When we're going to evaluate a coffee, we'll rust it in small volumes and relatively light. This is to highlight all aspects of the coffee, including potential defects that may be concealed by darker roasting. Then cups (tasting) we have the coffee. We'll use 12 g of coffee and 200 g of water that can stand and stand for four minutes. We are continually and in a number of steps. We'll do it the first time when we decide which coffee we're going to buy in. Next, we get a sample before the coffee leaves the port of the country of origin that we are going to approve. Once the coffee has come to us at the rosteriet, we test it again to see that it has not deteriorated during transport. After we arrive at a roasting gauge that is suitable for the coffee in question, we are testing it continuously to check that the coffee tastes the way it is intended.

Our objective is that all the coffee we buy in will have at least 83 points. Well, then, what's the difference to me, do you think? The big difference is, of course, in the taste. The coffee's getting prettier and cleaner, whether you choose to drink one of our darker or brighter roasting. A relatively simple way of seeing the difference between good coffee and one of the lower quality is simply to look at the beans. Are there many injured and broken beans, or many with a different color? In that case, the quality of the coffee is usually indicated. You can also taste the coffee when it's cooled. As the staining grade can mask some defects, it may also be able to do so. It's hard to spot both good and bad flavors when the coffee is hot, but when it coolers it's easier to feel if the coffee is of high quality.

VÅR FILOSOFI

2004 var vi nästan ensamma om att prata specialkaffe och var ett av de allra första mikrorosterierna i Sverige. Johan & Nyström grundades 2004 med visionen om en bättre kaffevärld och en vilja att förändra kaffebranschen. Vi såg att det mesta kaffe som såldes i Sverige var av låg kvalitet, att bönderna fick dåligt betalt och att allt kaffe smakade nästan likadant. Det har varit en lång resa sedan dess, och om vi tittar i backspegeln så inser vi att vi kommit en lång väg! Medvetenheten kring kaffe är mycket högre idag och många fler efterfrågar riktigt bra kaffe.

LÄS MER

DIRECT TRADE

Vi vill att fler där ute ska kunna dricka riktigt bra och hållbart kaffe och vi är helt övertygade om att vägen dit bygger på en transparens genom hela värdekedjan. För att komma dit behöver vi belysa och bemöta de förutsättningar som finns. Ett tydligt sätt för oss att ytterligare bidra till denna transparens är genom att definiera vårt Direct Trade arbete.

LÄS MER

PLANTA TILL KOPP

Vi är delaktiga i kaffets väg hela vägen från plantan till kaffekoppen. Kvalitet är extremt viktigt för oss, och vi jobbar hela tiden för att höja kvaliteten på allt kaffe vi köper. Tack vare långsiktiga relationer kan vi ha en kontinuerlig dialog med bonden där vi förklarar vad vi eftersträvar och hur vi kan nå dit, samtidigt som bonden känner trygghet i att våga utvecklas. Högre kvalitet innebär också att bonden får ännu bättre betalt.

LÄS MER