Idag är internationella kvinnodagen!

Det finns många kvinnor vi vill lyfta fram på företaget; allt från våra smaksäkra rostmästare till våra noggranna produktionsmedarbetare, ledare, ekonomiproffs, beställningsläggare, säljare, initiativtagare, inköpare, grafiker och baristorna vid fronten. Ni finns överallt och genomsyrar företaget med en kraft som vi är både stolta och tacksamma över! Idag väljer vi att lyfta fram en fantastisk grupp kvinnor i Indonesien, Sumatra, de står bakom vårt uppskattade kaffe Sumatra Gayo. Kaffet är kanske mest känt för att år efter år noggrant ha valts ut att serveras på Nobelfesten - inget dåligt betyg!


Sumatra Gayo - Internationella kvinnodagen


Kooperativet Ketiara leds och drivs nästan uteslutande av kvinnor. I en del av världen där månggifte är tillåtet och vanligt återkommande, är kooperativformen speciellt viktig för kvinnor. En man kan ha upp till sju olika fruar, där varje fru bor i ett eget hus med barnen och mannens lön delas lika mellan alla hushåll. För att försöka försörja sig själva odlar många kvinnor kaffe i sina trädgårdar på sidan om. På grund av den patriarkala kulturen innehas normalt alla de viktigaste posterna i kooperativen av män - kvinnorna arbetar men har sällan någon bestämmanderätt.

För ungefär tjugo år sedan började Ibu Rahman, numera styrelseordförande i kooperativet, att köpa in kaffebär som hon sedan processade till färdigt råkaffe. På den tiden sålde hon råkaffet vidare till andra lokala köpmän som förädlade själva kaffet. Tillslut tröttnade kvinnorna i Ketiara på alla gamla, korrupta gubbar och istället gick de samman och 2009 grundade 38 småodlare kooperativet Ketiara och röstade fram kvinnor på samtliga nyckelpositioner. Målet var att arbeta ekologiskt och Fairtradecertifierat, och att få fram fler kvinnor i ledande roller i den mansdominerade kaffevärlden - något de verkligen lyckats med!  I dagsläget är Ketiara en av de mest uppmärksammande och omtyckta kaffedistributörer i Aceh på norra Sumatra med nära 2000 medlemmar. Fira alla kvinnors dag med en påse Sumatra Gayo!