Direct Trade

Johan & Nyströms kaffe är noggrant utvalt i nära samarbete med kaffeodlare som delar vår passion för kvalitet och odlar det med full respekt för vår miljö. Direct Trade är ett ärligare sätt att köpa kaffe på där vi försäkrar oss om att pengarna når hela vägen fram till bonden. Vi betalar bönderna extra bra och besöker deras gårdar så ofta vi kan för att skapa nära långsiktiga relationer. På så sätt kan vi få fram fantastiskt kaffe där ingenting lämnas åt slumpen. Kaffebären handplockas och skördas först när de är helt mogna och röda för att uppnå maximal sötma i den färdiga koppen.

För att ett kaffe ska förgyllas med en Direct Trade-symbol så ska det uppfylla följande kriterier:

»  Vår målsättning är att besöka kaffefarmen minst vartannat år. Antingen strax före, efter eller under pågående skörd.
»  Långsiktig prissättning – vi betalar alltid minst 25 % över Fairtrade-minimum (oftast mycket mer).
»  Priset på kaffet överenskommes direkt med producenten, innan andra aktörer såsom t.ex. speditörer kontaktas.
»  100 % transparens – vi garanterar direkt kommunikation och prissättning mellan köpare, säljare och alla däremellan.
All relevant ekonomisk information är tillgänglig för alla parter närhelst det efterfrågas.
»  Exceptionell kvalitet – kaffe som har betyget minst 85 på en skala upp till 100. (specialkaffe)
»  Ekologiska principer – producenten har en skriftlig hållbarhetsplan, som beskriver hur de uppehåller goda etiska och ekologiska principer.

Direct Trade är ett av Johan & Nyström skyddat varumärke. 

 

Inköpsfilosofi

Vår inköpsfilosofi är inte komplicerad. Vi tror på hög produktkvalitet och gör allt för att hitta unika kaffebönor med en kvalitet som talar för sig själv i koppen. Vi förstod tidigt att det enda sättet att hitta de bönor vi verkligen vill ha är att arbeta i nära samarbete med enskilda producenter, inte bara exportörer och importörer.
 

Personliga möten & kommunikation

För att hitta de kaffebönor som vi vill ha så måste vi resa dit de odlas. Vi lägger mycket tid på att resa till kaffets ursprungsländer, besöka producenter, processtationer och exportörer. Vi ställer frågor, provar kaffe på plats och diskuterar direkt med kaffeodlaren. Allt för att bygga upp ett nätverk av dedikerade kaffebönder som delar vår passion för kvalitet och specialkaffe. På så vis kan vi arbeta tillsammans med producenten för att skapa ett kaffe som passar vår smak och våra kunder. Det är ett samarbete som ofta ger mycket tillbaka i form av kunskap och förståelse till båda parter.
 

Direkt prissättning

Ett bättre producerat kaffe innebär också ett högre inköpspris. Vi kallar detta högre pris för ett premium. Vad detta används till är oftast upp till varje kaffeproducent, men eftersom vi besöker dem minst en gång varje 24-månadsperiod så ser vi att det oftast går till att utveckla infrastrukturen på farmen. Vår dedikation till den enskilde odlaren är ett löfte om att vara en långsiktig partner. Och det är ett löfte till våra kunder att alltid erbjuda ett exceptionellt kaffe som är etiskt upphandlat.
 

Exceptionell kvalitet

Vi skapar partnerskap med kvalitetsdrivna kaffeodlare. Och vi ställer motkrav. Vi kräver att kaffebären är plockade när de är perfekt mogna och har en optimal sockernivå på 16-22%. Därefter ska kaffet processas enligt överenskommen metod; Natural, Washed eller Honey. Därefter ska en varsam torkning ske innan kaffet vilar i väntan på export. På den 100-gradiga kvalitetsskalan ska kaffet alltid nå 85 eller högre.
 

100 % Transparens

Eftersom det alltid är flera parter som är delaktiga i leveranskedjan från odlare till rostare så ser vi till att alla inblandade vet exakt vad de olika delarna kostar. Vi kommer först överens med producenten om priset, och därefter sätter vi pris med de som eventuellt ska processa, exportera och importera kaffet. I de flesta fall behövs mellanhänder då få små producenter har möjlighet att exportera sitt eget kaffe. På detta vis förstår alla i värdekedjan sitt ansvar och sin ekonomiska kompensation. Denna transparenta syn på att göra affärer går igen i allt vi gör. Vi delar med oss av vår kunskap och information till alla, från odlare till kunder.
 

Ekologi & Hänsyn

Vi kräver inte att kaffet är ekologiskt certifierat eftersom certifikat ofta är en alldeles för stor kostnad för små producenter som inte är en del av ett kooperativ. Däremot kräver vi att det är odlat enligt ekologiskt sunda principer. Detta innebär att det finns en handlingsplan på gården för att stimulera mångfald bland träd, växter och djur, samt att kaffeträden växer i skugga från andra träd. Många av våra kaffebönor är också ekologiskt certifierade, FairTrade certifierade eller certifierade enligt Rainforest Alliance. Vi strävar alltid efter att göra så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt.